Menaxhimin e-mail marketing nga fillimi deri në fund.

  • Objektivat Email Marketing

Qëllimet për fushatat e marketingut email ndryshojnë nga njeratjetra, nga reklamimi i markës, shperndarja e lajmeve kompani deri tek ofertat promocionale dhe të çojë brez. Në çdo rast, email marketing u ofron firmave një mundësi të vlefshme për të arritur klientët dhe perspektivat me informacione të dobishme dhe vepruese.

  • Qasja jonë për Email Menaxhim Marketing

Ne bashkepunim me kompanite me profesionale te mail marketing, ne jemi të pajisur me talentin dhe aftësitë për të menaxhuar fushata nga fillimi në fund: strategji, dizajn template,  HTML coding, copywriting, optimizim, menaxhimin e listës, syndication, ndjekje dhe raportim.

  • Kemi mesuar nga eksperieca

Nga pervoja e deri tanishme kemi mesuar qe te perdorem teknikat dhe menyrat me te pershtashme qe mesazhet tuaja te mos shkojne ne spam. Si rezultat i tentativave dhe perpjekjeve te deritanishme kemi arritur dergesa te sukseshme per dhjetra kompani me qindra dergesa me mijera adresa.