Web Design

Krijimi dhe jo kopjimi eshte nje nga arsyet pse duhet te zgjidhni bashkepunimin me faqeinterneti.net.

Procedura e krijimit te nje faqe per biznesin tuaj kalon ne keto hapa:

* Nerpermjet nje takim balle per balle merren informacione ne lidhje kerkesat tuaja. Gjate kesaj "interviste" mbahen shenime sipas formularit "Aplikim per faqe" te cilin mund ta shkarkoni ketu

* Krijohet nje desigin koncept i cili prezantohet ne forme e nje imazhi.

* Pasi miratimit fillon procesi i ndertimit te faqes

Platforma e preferuar per te punuar eshte JOOMLA

  • Pse joomla

Joomla është një nga  CMS (Content Management System) me te avacuara te botes. Me miliona e faqeve kane besuar Joomla, software është përdorur nga individët, bizneset e vogla dhe të mesme, si dhe organizata të mëdha në mbarë botën të lehtë të krijojë dhe të ndërtojë një shumëllojshmëri e faqeve dhe web-enabled aplikimet.

  • joomla-n e ka besuar

ebay orange ikea Mc Donalds